Team

Dr. Dorothy Ndletyana

Dr. Dorothy Ndletyana

Chairperson
Madoda Kubheka

Madoda Kubheka

TRUSTEE
Malesela Phukubje

Malesela Phukubje

Trustee
Ntebo Mashilane

Ntebo Mashilane

trustee
Nondwe Kali-Gandanhamo

Nondwe Kali-Gandanhamo

Project Manager